Υπερβαρικη Ιατρικη

Ο δικτυακός τόπος σχεδιάστηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου BEHEALTH «Better Health in the Bulgarian-Greek Cross-border Area (Καλύτερη Υγεία στη διασυνοριάκη περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας)» και στοχεύει στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, με έμφαση στο γενικό πληθυσμό, τους επισκέπτες αλλά και τους επαγγελματίες υγείας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας αναφορικά με την υπερβαρική ιατρική και την υπερβαρική οξυγονοθεραπεία, καθώς και τις διαθέσιμες δομές εντός ή εγγύς της εν λόγω περιοχής. Tο έργο BeHealth είναι ένα στρατηγικό έργο διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και εθνικών πόρων των συμμετεχουσών χωρών. Στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και των επισκεπτών στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας, οι βασικές δράσεις του έργου επικεντρώνουν σε έναν ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα για την ποιότητα ζωής: την υγεία. Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνονται η προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η δικτύωση των περιφερειακών φορέων υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο, η κατάρτιση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και η εκπόνηση κοινών μελετών για το σχεδιασμό παρεμβάσεων στο χώρο της υγείας την περίοδο 2014-2020. Υπό το συντονισμό της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης, στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι η Περιφερειακή Επιθεώρηση Υγείας του Blagoevgrad και τα Γενικά Νοσοκομεία Καβάλας και MBAL Rokfeler Petrich.

και Υπερβαρικη οξυγονοθεραπεια

 

Η εξελιξη της Υπερβαρικης Ιατρικης

ΔΙΕΘΝΩΣ

Η ιστορία της Υπερβαρικής Ιατρικής χρονολογείται από τα χρόνια του Ιπποκράτη καθώς υπάρχουν αναφορές της εποχής για χρήση υπερβαρικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, στα νεότερα χρόνια, η εξέλιξη της Υπερβαρικής Ιατρικής ήταν ραγδαία.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα η υπερβαρική ιατρική είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη νόσο των δυτών καθώς έχουν υπάρξει πολλά περιστατικά που έχουν οδηγήσει σε παραπληγία και καθολική αναπηρία κι έχει χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για τέτοια κρούσματα.

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Μέχρι σήμερα στη Βουλγαρία δεν υπάρχει εθνικό νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τις προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να πληρούν οι Μονάδες Υπερβαρικής Ιατρικής. Επιπλέον, δε σε επίπεδο χώρας λειτουργούν ελάχιστοι υπερβαρικοί θάλαμοι κυρίως στη Σόφια και τη Βάρνα με τη σημαντικότερη δραστηριότητα να αναπτύσσεται από το OXYGENA Hyperbaric Oxygen Center στη Βάρνα.

Gallery

4

6

7

8

9